Strona główna / Jak pozyskiwać jakościowe kontakty do PARTNERÓW BIZNESOWYCH, dzięki kampanii Meta Ads?

Jak pozyskiwać jakościowe kontakty do PARTNERÓW BIZNESOWYCH, dzięki kampanii Meta Ads?

Za każdym sukcesem marketingowym stoi historia kreatywnej pracy, dokładnych analiz i nieustannych optymalizacji.

Poniższe case study opowiada historię podróży przez złożony labirynt reklam na Facebooku i Instagramie, mających na celu pozyskanie kontaktów do potencjalnych partnerów biznesowych dla firmy z branży finansowej.

Od pierwszych kroków, przez wyzwania, aż po ostateczny sukces kampanii – to opowieść o tym, jak zrozumienie i zastosowanie mikro- i makrokonwersji może przekształcić kampanię reklamową i prowadzić do znaczącego obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. Zaczynajmy : )

Wyniki kampanii

113
Ilość leadów

Ilość pozyskanych kontaktów po 7 tygodniach kampanii

5482 zł
Budżet reklamowy

Budżet reklamowy wydany
na kampanie

48,51
Koszt leada

Średni koszt kontaktu z kampanii na stronie www

O czym przeczytasz w poniższym
case study?

 • Czym są mikro i makrokonwersje i dlaczego są kluczowe w skuteczności Twoich kampanii?

 • Jakie mikro i makrokonwersje należy skonfigurować przy kampaniach pod pozyskiwanie leadów?

 • Pod jakie zdarzenie optymalizować pierwsze kampanie płatne Meta Ads?

 • Ile czasu powinna trwać kampania testowa i jakie następnie kroki należy podjąć?

 • Jak optymalizować kampanie płatne pod pozyskiwanie leadów na stronie?

 • Kiedy należy wyłączyć nieskuteczne zestawy reklam?

 • Jak analizować wyniki kampanii?

3 główne cele klienta:

1. Wygenerowanie min. 100 leadów przy średnim koszcie 70 zł za leada

2. Obniżenie średniego kosztu leada do 50 zł w ciągu 2 miesięcy

3. Osiągnięcie wskaźnika konwersji na stronie lądowania na poziomie 5%

Wyzwania klienta:

1. Trudności w docieraniu do odpowiedniej grupy docelowej: Precyzyjne targetowanie jest kluczowe, a klient napotykał trudności w efektywnym dotarciu do potencjalnych partnerów biznesowych.

2. Złożoność ścieżki konwersji: Proces konwersji potencjalnych leadów na partnerów biznesowych jest złożony i wymaga wyrafinowanej strategii komunikacji.

3. Zwiększona konkurencja na rynku: Klient stał przed wyzwaniem wyróżnienia się na tle innych firm w branży finansowej, co utrudnia pozyskiwanie jakościowych kontaktów od partnerów biznesowych.

Problemy klienta

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu kampanii płatnych, klient stanął przed dwoma kluczowymi problemami, które znacząco wpływały na jego zdolność do efektywnego pozyskiwania partnerów biznesowych. Pierwszym z nich był brak wcześniej prowadzonych kampanii reklamowych skierowanych specyficznie na pozyskiwanie partnerów biznesowych. Ten brak historycznych danych oznaczał, że system reklamowy nie dysponował żadnymi informacjami, które mogłyby pomóc w optymalizacji przyszłych kampanii.

Drugi problem wiązał się z dużą konkurencją na rynku, co czyniło pozyskanie jakościowych partnerów biznesowych szczególnie trudnym. W branży finansowej, gdzie zaufanie i wiarygodność są kluczowe, wyróżnienie się na tle innych firm i przyciągnięcie uwagi potencjalnych partnerów wymagało nie tylko skutecznych komunikatów marketingowych, ale także wyjątkowej propozycji wartości.

Skonsultuj kampanię

Bezpłatne konsultacje to czas, kiedy możemy porozmawiać o dotychczasowych sukcesach, problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi Twoja firma. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i omawiamy ich potencjalne skutki.

Bezpłatna konsultacja

Jak rozpocząć współpracę?

01
Wstępna, bezpłatna konsultacja

Podczas rozmowy przeanalizuję potencjalne obszary współpracy i Twoje oczekiwania.

02
Analiza
techniczna

Weryfikuję dotychczasowe działania firmy, gromadzę dane i wyciągam wnioski, aby określić obszary wymagające optymalizacji.

03
Przygotowanie planu działania

Zgromadzone dane wykorzystuję do stworzenia koncepcji działań marketingowych i sprzedażowych dla Twoich klientów. Poznasz także proponowane warunki współpracy.

04
Decyzja
o współpracy

Na tym etapie wiesz, jakie możliwości masz do wyboru i co trzeba zrobić, aby osiągnąć założone cele. Jeżeli zależy Ci na lepszych wynikach, to dobry moment na rozpoczęcie działań.

Jakie kroki podjąłem?

Opracowanie strony lądowania

Nasz pierwszy krok to stworzenie strony lądowania, która nie tylko informowała o modelach współpracy, warunkach i benefitach, ale także wyróżniała się na tle konkurencji, przyciągając uwagę i budując zaufanie wśród odwiedzających.

Przygotowanie grafik reklamowych

Aby maksymalizować zasięg i zaangażowanie naszej kampanii, przygotowaliśmy wspólnie z klientem 15 różnych grafik reklamowych. Ten zróżnicowany zestaw pozwolił nam przetestować, które wizualizacje najlepiej rezonują z naszą grupą docelową i mają największy potencjał do generowania wyników.

Opracowanie mapy konwersji

Od samego początku kampanii skupiłem się na zbieraniu danych, przygotowując mapę mikro- i makrokonwersji. Dzięki temu podejściu, system reklamowy mógł od pierwszego dnia zbierać cenne informacje, umożliwiając nam optymalizację kampanii.

Mikrokonwersje to małe kroki, które użytkownik wykonuje na Twojej stronie. Mikrokonwersje mogą przybliżać użytkownika do makrokonwersji.
Makrokonwersje to najważniejsze działania, które użytkownik może podjąć na Twojej stronie. Makrokonwersje są połączone z Twoimi celami biznesowymi.

🗺️ Mapa mikrokonwersji i makrokonwersji

Mikrokonwersje na stronie lądowania:

► Wyświetlenie formularza kontaktowego

► Przescrollowanie 75% strony i spędzenie minimum 30 sekund na stronie

► Rozpoczęcie wypełniania formularza kontaktowego

Makrokonwersje na stronie lądowania:

► Wysłanie formularza kontaktowego na stronie

Segmentacja zestawów reklam

W pierwszym etapie kampanii skoncentrowałem się na przygotowaniu 6 zestawów reklam.

Kluczowym elementem naszej strategii było analizowanie nakładania się grup docelowych na siebie. Ustaliłem, że zbyt duże nakładanie się grup, definiowane jako powyżej 70%, może skutkować nieefektywnym wykorzystaniem budżetu reklamowego.

W takich przypadkach polecam wykluczenie lub połączenie zestawów reklam, aby uniknąć dotarcia do tych samych osób pod różnymi zestawami reklam. Ta metoda pozwoliła nam na efektywne dotarcie do naszej grupy docelowej.

Optymalizacja pod Mikrokonwersje

Pierwsze kampanie testowe zostały zoptymalizowane pod kątem mikrokonwersji – a dokładnie pod wyświetlenie formularza kontaktowego.

Dzięki temu podejściu, już w początkowej fazie kampanii, system reklamowy otrzymywał znacznie większą ilość danych, co umożliwiło nam przetestowanie, które zestawy reklam i poszczególne reklamy mają największy potencjał do generowania wyników.

📊 Analiza Wyników

Analizując wyniki zestawów reklam, skupiłem się na kilku kluczowych wskaźnikach, aby dokładnie ocenić efektywność naszych działań. Ważne jest, aby zawsze oceniać wyniki kampanii przez pryzmat kilku wskaźników, a nie opierać decyzji tylko na jednym z nich. Oto wskaźniki, które wziąłem pod uwagę:

Ilość mikrokonwersji: Liczba wyświetleń formularza kontaktowego

Koszt mikrokonwersji: Koszt wyświetlenia formularza

Ilość makrokonwersji: Liczba wysłanych formularzy kontaktowych na stronie

Koszt makrokonwersji: Koszt wysłanego formularza

Zasięg: liczba unikalnych użytkowników, do których dotarła kampania

Wyświetlenia: Całkowita liczba wyświetleń reklam

Ilość kliknięć: Liczba kliknięć w reklamy

Koszt kliknięcia (CPC): Średni koszt kliknięcia

Wskaźnik CTR: Procent użytkowników, którzy kliknęli w reklamę w stosunku do wszystkich, którzy ją zobaczyli

Wskaźnik konwersji: Procent użytkowników, którzy dokonali konwersji w stosunku do wszystkich, którzy kliknęli w reklamę.

Wyłączenie najsłabszych zestawów reklam

Po 7 dniach trwania kampanii, podjąłem decyzję o wyłączeniu zestawów reklam, które generowały najsłabsze wyniki.

Analiza pokazała, że zestawy reklam numer 1, 3, 4 i 6 były mniej efektywne, co skłoniło nas do ich wyłączenia. Taki krok pozwolił zwolnić budżet i skoncentrować się na tych zestawach, które przynosiły lepsze efekty.

Zestawy z najlepszymi wynikami

Zestaw reklam numer 2 oraz 5 okazały się być najbardziej efektywne. Zestaw numer 2 wygenerował 24 wyświetlenia formularzy i 5 pozyskanych kontaktów do potencjalnych partnerów biznesowych.

Z kolei zestaw numer 5, przyniósł 7 wyświetleń formularzy i również 5 pozyskanych kontaktów. Te wyniki wskazywały na wysoką efektywność tych zestawów w angażowaniu potencjalnych partnerów i zachęcaniu ich do interakcji.

Optymalizacja kampanii pod wysłanie formularza

Na podstawie danych i wniosków z pierwszej testowej kampanii, zdecydowałem się uruchomić nową kampanię. Tym razem optymalizowaną pod kątem makrokonwersji, czyli wysłania formularza na stronie. Nowa strategia opierała się na najlepszych targetowaniach i reklamach, które wykazały się największym potencjałem.

W początkowej fazie nowej kampanii, ze względu na ograniczoną ilość danych, generowanie dużej liczby wysłanych formularzy było wyzwaniem. Jednak już po pierwszym tygodniu udało nam się wygenerować 16 leadów przy średnim koszcie 58,49 zł za leada. Koszt pozyskania leada wahał się między 158,74 zł a 31,72 zł, w zależności od zestawu reklam, co pokazuje różnorodność efektywności poszczególnych zestawów.

Jak obniżyłem koszt wysłania formularza?

Dzięki ciągłej optymalizacji naszych kampanii, udało nam się systematycznie obniżać koszt wysłania formularza, co jest kluczowym wskaźnikiem efektywności naszych działań marketingowych. Poniżej przedstawiam zmiany kosztu leada na przestrzeni czterech tygodni:

► I tydzień: 14 leadów przy koszcie 31,77 zł za leada.

► II tydzień: 8 leadów przy koszcie 56,43 zł za leada.

► III tydzień: 16 leadów przy koszcie 36,48 zł za leada.

► IV tydzień: 22 leady przy koszcie 40,90 zł za leada.

Analiza tygodniowych danych pokazuje, że mimo fluktuacji, ogólna tendencja wskazuje na poprawę efektywności kampanii w zakresie pozyskiwania leadów.

Analiza wskaźnika konwersji

Dodatkowo, skupiłem się na analizie wskaźnika konwersji na stronie, co pozwoliło nam na jeszcze głębsze zrozumienie efektywności naszych działań.

Pierwsza testowa kampania, optymalizowana pod kątem mikrokonwersji, wygenerowała 37 wysłanych formularzy przy koszcie na poziomie 58,53 zł za leada.

Natomiast kampania skoncentrowana na makrokonwersjach przyniosła 76 leadów przy niższym koszcie 43,62 zł za leada.

Podsumowanie wyników kampanii

Łącznie, w ciągu 7 tygodni nasze kampanie wygenerowały 113 wysłanych formularzy przy średnim koszcie 48,51 zł za leada.

Te wyniki świadczą o skuteczności naszego podejścia do optymalizacji kampanii, zarówno w kontekście mikro, jak i makrokonwersji. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i dostosowywaniu strategii, udało nam się nie tylko zwiększyć liczbę wartościowych kontaktów, ale także zoptymalizować koszty ich pozyskania.

Rezultaty projektu

113

Wysłane formularze

Ilość pozyskanych kontaktów po 7 tygodniach kampanii

48,51 zł

CPL (koszt leada)

Średni koszt kontaktu z kampanii na stronie www

5482 zł

Budżet reklamowy

Budżet reklamowy wydany
na kampanie

Odbierz 3 lejki marketingowe dla swojego biznesu

Odpowiedź na 4 krótkie pytania w ankiecie potrzeb i dowiedz się, jakie lejki marketingowe możesz wdrożyć w swoim biznesie w 14 dni.

Wypełnij

Umów bezpłatną konsultację

Jak rozpocząć współpracę?
01
Wstępna, bezpłatna konsultacja

Podczas rozmowy przeanalizuję potencjalne obszary współpracy i Twoje oczekiwania.

02
Analiza
techniczna

Weryfikuję dotychczasowe działania firmy, gromadzę dane i wyciągam wnioski, aby określić obszary wymagające optymalizacji.

03
Przygotowanie planu działania

Zgromadzone dane wykorzystuję do stworzenia koncepcji działań marketingowych i sprzedażowych dla Twoich klientów. Poznasz także proponowane warunki współpracy.

04
Decyzja
o współpracy

Na tym etapie wiesz, jakie możliwości masz do wyboru i co trzeba zrobić, aby osiągnąć założone cele. Jeżeli zależy Ci na lepszych wynikach, to dobry moment na rozpoczęcie działań.

Jak mogę Ci pomóc?

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji projektu. Omówimy cele i założenia Twojej firmy oraz wspólnie zidentyfikujemy potencjalne problemy i bariery w realizacji działań marketingowych i sprzedażowych. Konsultacja jest w zupełności bezpłatna i nie zobowiązuje Ciebie do podjęcia współpracy. Udanego tygodnia!

Poznajmy się

Zobacz inne case studies

 • Ilość leadów

  810

  Koszt leada

  31,86 zł

  Poznaj szczegóły
 • Ilość leadów

  113

  Koszt leada

  48,51 zł

  Poznaj szczegóły
 • Ilość leadów

  321

  Budżet reklamowy

  5021 zł

  Poznaj szczegóły

Dołącz do newslettera
i odbierz bonusy!

Bonusy, wskazówki i praktyczne rozwiązania z obszaru marketingu online są do Twojej dyspozycji. Bądź na bieżąco i wykorzystaj tę przewagę do rozwoju swojej firmy.

Zapisz się do newslettera: