Strona główna / Jak pozyskiwać jakościowe kontakty do PARTNERÓW BIZNESOWYCH, dzięki kampanii Meta Ads?

Ponad 800 leadów w trudnej branży – jak osiągnąć taki wynik po 3 miesiącach?

W erze cyfrowej reklamy, przetestowanie innowacyjnych kanałów reklamowych stało się nie tylko możliwością, ale koniecznością.

Przez ostatnie trzy miesiące skupiłem się na eksploracji i wykorzystaniu potencjału platform takich jak Meta Ads, Google Ads, i TikTok Ads do pozyskiwania wartościowych leadów dla branży odszkodowań. O szczegółach opowiem w poniższej historii projektu klienta.

Wyniki kampanii

810
Ilość leadów

Ilość pozyskanych kontaktów po 3 miesiącach kampanii

25 806 zł
Budżet reklamowy

Budżet reklamowy wydany
na kampanie

31,86 zł
Koszt leada

Średni koszt kontaktu z kampanii

O czym przeczytasz w poniższym
case study?

 • Czym są mikro i makrokonwersje i dlaczego są kluczowe w skuteczności Twoich kampanii?

 • Jakie mikro i makrokonwersje należy skonfigurować przy kampaniach pod pozyskiwanie leadów?

 • Czy warto stosować kwalifikację leadów w kampaniach lead ads?

 • Pod jakie zdarzenie optymalizować pierwsze kampanie płatne Meta Ads?

 • Jak stworzyć jakościowe grupy podobne przy ograniczonym budżecie?

 • Kiedy należy wyłączyć nieskuteczne zestawy reklam?

 • Jak analizować wyniki kampanii?

3 główne cele klienta:

1. Wygenerowanie średnio min. 200 leadów miesięcznie w ciągu pierwszych 3 miesięcy.

2. Obniżenie kosztu leada kwalifikowanego do 30 zł w ciągu 3 miesięcy

3. Osiągnięcie wskaźnika konwersji na stronie lądowania na poziomie min. 7%

Wyzwania klienta:

1. Trudności w targetowaniu grupy docelowej: Realnie, każdy użytkownik posiadający pojazd mógł być naszym potencjalnym klientem, dlatego dużym wyzwaniem było wybranie odpowiednich grup docelowych.

2. Duża konkurencyjność: Na rynku znajdowało się obecnie kilka dużych marek konkurencyjnych przez co kreatywnie musieliśmy podejść do naszych kampanii.

3. Szybkość reakcji na zapytania: Zapewnienie szybkiej i efektywnej odpowiedzi na zapytania klientów w warunkach dużego obciążenia zapytaniami, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej konwersji.

Problemy klienta

Klient, firma zajmująca się odzyskiwaniem zaniżonych odszkodowań, stanął przed szeregiem wyzwań w swojej działalności. Jednym z głównych problemów było trafne targetowanie grupy docelowej, gdzie potencjalnie każdy posiadacz pojazdu mógł być klientem, co utrudniało precyzyjne dostosowanie kampanii reklamowych.

Dodatkowo, duże znaczenie miała silna konkurencja na rynku, co wymuszało kreatywne podejście do strategii marketingowych. W obliczu często zmieniających się przepisów dotyczących odszkodowań, firma musiała szybko reagować i dostosowywać swoje działania, aby utrzymać wysoką jakość obsługi i skuteczność w pozyskiwaniu klientów.

Skonsultuj kampanię

Bezpłatne konsultacje to czas, kiedy możemy porozmawiać o dotychczasowych sukcesach, problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi Twoja firma. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i omawiamy ich potencjalne skutki.

Bezpłatna konsultacja

Jak rozpocząć współpracę?

01
Wstępna, bezpłatna konsultacja

Podczas rozmowy przeanalizuję potencjalne obszary współpracy i Twoje oczekiwania.

02
Analiza
techniczna

Weryfikuję dotychczasowe działania firmy, gromadzę dane i wyciągam wnioski, aby określić obszary wymagające optymalizacji.

03
Przygotowanie planu działania

Zgromadzone dane wykorzystuję do stworzenia koncepcji działań marketingowych i sprzedażowych dla Twoich klientów. Poznasz także proponowane warunki współpracy.

04
Decyzja
o współpracy

Na tym etapie wiesz, jakie możliwości masz do wyboru i co trzeba zrobić, aby osiągnąć założone cele. Jeżeli zależy Ci na lepszych wynikach, to dobry moment na rozpoczęcie działań.

Jakie kroki podjąłem?

Założenia projektu

Od kilku miesięcy prowadzę działania reklamowe dla firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu zaniżonych odszkodowań. Naszym głównym celem było generowanie zapytań od potencjalnych klientów za pośrednictwem strony internetowej i kampanii lead ads w systemie Meta Ads.

Kluczowe było kwalifikowanie leadów na etapie strony, aby eliminować osoby niekwalifikujące się do usług mojego klienta. Pozwoliło to zaoszczędzić czas działu obsługi i skupić się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach. Nasze działania przy kampaniach płatnych w pierwszych miesiącach skupiliśmy na systemach Meta Ads (Facebook i Instagram), Google Ads oraz Tiktok Ads.

Grupy docelowe

Przed uruchomieniem pierwszej kampanii w systemie Meta Ads, przygotowałem 14 różnych grup docelowych, aby zidentyfikować te o największym potencjale. Osiem z nich było zdefiniowanych na podstawie zainteresowań, natomiast pozostałe sześć grup bazowało na kryteriach wiekowych i płci, nie uwzględniając zainteresowań.

Aby zwiększyć efektywność, analizowałem również poziom nakładania się grup docelowych. Gdy dwie grupy miały ponad 70% pokrycia, wykluczałem jedną grupę z drugiej, co pozwoliło uniknąć wewnętrznej konkurencji w reklamach.

Kampanie Lead Ads + automatyzacja

Ponieważ strona internetowa wciąż była w trakcie przygotowań, zdecydowałem się uruchomić kampanie lead ads w systemie Meta Ads. Dzięki temu użytkownik, który kliknął w naszą reklamę, uruchamiał się formularz kontaktowy. Po wysłaniu formularza, automatyzacja stworzona przy użyciu narzędzia Make aktywowała połączenie z działem obsługi, które następnie łączyło konsultanta z potencjalnym klientem w ciągu około 2 minut.

W pierwszej kampanii testowej ustaliłem dzienny budżet na 20 zł dla każdego zestawu reklam. Pozwoliło mi to po tygodniu ocenić, które reklamy miały potencjał do skalowania, a które należało wyłączyć z powodu niskiej efektywności.

Kwalifikacja leadów

Ważnym celem była kwalifikacja leadów już przed rozmową konsultanta z potencjalnym klientem. W formularzach lead ads wykorzystywaliśmy pytania kwalifikacyjne, które eliminowały możliwość wysłania formularza przez użytkowników niekwalifikujących się do usługi.

Dzięki zastosowaniu „logiki warunkowej”, kampanie były optymalizowane pod kątem jakości zapytań, co znacząco podniosło ich efektywność.

Jakie wskaźniki analizowałem?

Podczas analizy kampanii lead ads skupiłem się na kilku wskaźnikach, które miały kluczowe znaczenie dla decyzji o zmianach w kampanii. Przypomnę, że ważne jest, aby decyzje te były podejmowane na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy wielu wskaźników, a nie tylko jednego.


Ilość makrokonwersji: Liczba wysłanych formularzy kontaktowych

Koszt makrokonwersji: Koszt wysłanego formularza

Wskaźnik konwersji: Procent użytkowników, którzy dokonali konwersji w stosunku do wszystkich, którzy kliknęli w reklamę.

Zasięg: liczba unikalnych użytkowników, do których dotarła kampania

Wyświetlenia: Całkowita liczba wyświetleń reklam

Częstotliwość wyświetlania reklam: Średnia ilość wyświetleń reklam na jednego użytkownika

Ilość kliknięć: Liczba kliknięć w reklamy

Koszt kliknięcia (CPC): Średni koszt kliknięcia

Wskaźnik CTR: Procent użytkowników, którzy kliknęli w reklamę w stosunku do wszystkich, którzy ją zobaczyli

Wskaźnik CPM: Koszt 1000 wyświetleń reklamy

Wyniki kampanii Lead Ads

W ciągu prawie dwóch miesięcy nasza kampania lead ads pozwoliła na zgromadzenie 182 kwalifikowanych zapytań od potencjalnych klientów. Średni koszt za jedno zapytanie wyniósł 38,64 zł, co pozwala ocenić efektywność wydatków reklamowych w kontekście generowania wartościowych leadów.

Konfiguracja mikro i makrokonwersji na stronie

W drugim miesiącu naszych działań, już z ukończoną stroną internetową, zastosowaliśmy ten sam mechanizm kwalifikacji leadów, co w kampaniach lead ads. Przed uruchomieniem kampanii przygotowałem i skonfigurowałem zarówno mikrokonwersje, jak i makrokonwersje, co miało na celu uzyskanie więcej danych do przyszłej analizy i optymalizacji działań marketingowych.

🗺️ Mapa mikrokonwersji i makrokonwersji

Mikrokonwersje na stronie lądowania:

► Wyświetlenie formularza kontaktowego

► Przescrollowanie 75% strony i spędzenie minimum 30 sekund na stronie

► Rozpoczęcie wypełniania formularza kontaktowego

► Kliknięcie przycisku z przekierowaniem do formularza

Makrokonwersje na stronie lądowania:

► Wysłanie formularza kontaktowego na stronie

Optymalizacja kampanii pod konwersje na stronie

Wykorzystując wiedzę o najlepszych grupach docelowych z kampanii lead ads, otworzyłem kampanie pod konwersje na stronie www. Od razu optymalizowałem je pod makrokonwersję, czyli wysłanie formularza kontaktowego.

Jak kreatywnie wykorzystać grupy podobne?

Dodatkowo uruchomiłem poboczną kampanię z optymalizacją pod wyświetlenie video, na którą wydałem 205 zł.

Na podstawie użytkowników, którzy obejrzeli co najmniej 75% video, utworzyłem 3 grupy podobne, zdefiniowane na 1%, 5% i 10% podobieństwa. Kampanie skierowane na te grupy zostały zoptymalizowane pod wysłanie formularza na stronie.

Wyniki kampanii Meta Ads po pierwszym miesiącu

W pierwszym miesiącu nowych kampanii udało nam się wygenerować 119 zapytań na stronie, przy średnim koszcie na poziomie 45,31 zł. Na bieżąco analizowałem kampanie i podejmowałem decyzje o zmianach na podstawie wskaźników, o których pisałem wcześniej.

Kampanie Google Ads

Po uruchomieniu strony i skonfigurowaniu konwersji, rozpoczęliśmy także kampanie w systemie Google Ads, w tym kampanię Performance Max (PMax), co zazwyczaj nie jest zalecane. Jednak zdecydowaliśmy się na ryzyko, które przyniosło pozytywne rezultaty.

W pierwszym miesiącu kampanie PMax wygenerowały 135 wysłanych formularzy przy koszcie 24,80 zł za formularz.

Kampania PMax opiera się na sygnałach zamiast tradycyjnego targetowania, które obejmują słowa wpisywane przez użytkowników, odwiedzane strony oraz konwersje na naszej stronie.

Kampanie Tiktok Ads

Trzeci kanał reklamowy, który wykorzystaliśmy, to TikTok. Kampanie opierały się na wcześniej przygotowanych materiałach video. Po miesiącu działań na tej platformie, udało nam się wygenerować 98 kontaktów przy koszcie na poziomie 28,15 zł za kontakt.

📊 Analiza wskaźnika konwersji

Podczas analizy wyników kampanii kluczowym wskaźnikiem jest wskaźnik konwersji, który pokazuje, ile konwersji udało się osiągnąć z generowanego ruchu. Na przykład w pierwszym i drugim tygodniu kampanii Meta Ads wskaźnik konwersji wynosił odpowiednio 12% i 7,82%, z kosztami kontaktów wynoszącymi 30,93 zł i 59,77 zł.

 

Koszt leada systematycznie rósł, jednak dzięki bieżącej optymalizacji w VIII i IX tygodniu koszt spadł do 17,79 zł i 21,20 zł, co oznacza obniżenie o prawie 70%.

Na poniższym screenie znajdziesz również wyniki z poszczególnych tygodni w systemach Google Ads i Tiktok Ads.

Podsumowanie wyników kampanii

Podsumowując wyniki z trzech miesięcy działań reklamowych, udało mi się wygenerować dla klienta łącznie 810 leadów, przy czym średni koszt jednego kwalifikowanego leada wyniósł 31,86 zł.

Rezultaty projektu

810

Wysłanych formularzy

Ilość pozyskanych kontaktów po 3 miesiącach kampanii

31,86 zł

CPL (koszt leada)

Średni koszt kontaktu z kampanii

25 806 zł

Budżet reklamowy

Budżet reklamowy wydany
na kampanie

Odbierz 3 lejki marketingowe dla swojego biznesu

Odpowiedź na 4 krótkie pytania w ankiecie potrzeb i dowiedz się, jakie lejki marketingowe możesz wdrożyć w swoim biznesie w 14 dni.

Wypełnij

Umów bezpłatną konsultację

Jak rozpocząć współpracę?
01
Wstępna, bezpłatna konsultacja

Podczas rozmowy przeanalizuję potencjalne obszary współpracy i Twoje oczekiwania.

02
Analiza
techniczna

Weryfikuję dotychczasowe działania firmy, gromadzę dane i wyciągam wnioski, aby określić obszary wymagające optymalizacji.

03
Przygotowanie planu działania

Zgromadzone dane wykorzystuję do stworzenia koncepcji działań marketingowych i sprzedażowych dla Twoich klientów. Poznasz także proponowane warunki współpracy.

04
Decyzja
o współpracy

Na tym etapie wiesz, jakie możliwości masz do wyboru i co trzeba zrobić, aby osiągnąć założone cele. Jeżeli zależy Ci na lepszych wynikach, to dobry moment na rozpoczęcie działań.

Jak mogę Ci pomóc?

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji projektu. Omówimy cele i założenia Twojej firmy oraz wspólnie zidentyfikujemy potencjalne problemy i bariery w realizacji działań marketingowych i sprzedażowych. Konsultacja jest w zupełności bezpłatna i nie zobowiązuje Ciebie do podjęcia współpracy. Udanego tygodnia!

Poznajmy się

Zobacz inne case studies

 • Ilość leadów

  810

  Koszt leada

  31,86 zł

  Poznaj szczegóły
 • Ilość leadów

  113

  Koszt leada

  48,51 zł

  Poznaj szczegóły
 • Ilość leadów

  321

  Budżet reklamowy

  5021 zł

  Poznaj szczegóły

Dołącz do newslettera
i odbierz bonusy!

Bonusy, wskazówki i praktyczne rozwiązania z obszaru marketingu online są do Twojej dyspozycji. Bądź na bieżąco i wykorzystaj tę przewagę do rozwoju swojej firmy.

Zapisz się do newslettera: